GTA 3 – Walkthrough – Mission #46 – Liberator (HD)


Trước hết, hãy để tôi cảm ơn về vấn đề cá nhân đó. Ngày nay người ta thường nhìn nhận sự việc một cách thái quá. Kinh nghiệm cho tôi biết một người như anh có thể rất trung thành với mức giá hợp lý, nhưng một nhóm người thì sẽ họ tham lam hơn. Một sự giải trí đáng giá, đó là quý ông phương đông tôi quen, đã bị bắt làm con tin bởi mấy tên Nam Mỹ ở Aspatria Chúng đang cố tống tiền thêm từ tôi nhưng tôi không tin vào việc trao đổi lại Thỏa thuận là thỏa thuận, vì vậy chúng sẽ không nhận được một xu nào từ tôi nữa hết. Đi và giải cứu bạn của tôi, làm mọi thứ cần thiết.

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *